กิจกรรม : จุติลงเซิร์ฟอื่น!!

ระยะเวลากิจกรรม :

เริ่มกิจกรรม : วันที่ : - เวลา : -

จบกิจกรรม : วันที่ : - เวลา : -

กิจกรรมสำหรับชาวเซิร์ฟเวอร์ 1,4,7,10,11,15 ,18 ,21-24 ที่มีปัญหา
เล่นตัวใหม่เอาข้อมูลไปเพิ่มให้ตัวหลัก!!

 

ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ วันศุกร์ที่  6 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป
จบกิจกรรมและ ในวันที่  เซิร์ฟเวอร์ 1,4, 7,10,11,15,18, 21 - 24 กลับมาใช้งานได้
ติดต่อรับรางวัลกิจกรรมภายใน 3 วัน หลังจากเซิร์ฟเวอร์ใช้งานได้

เงื่อนไขกิจกรรม

1. สำหรับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ 1, 4,7,10,11,15, 18, 21 - 24 ที่มีปัญหาอยู่ ไม่สามารถเข้าเล่นตัวละครได้
2. สร้างตัวละครใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ 16 ในช่วงเวลากิจกรรม เมื่อเซิร์ฟเวอร์หลักเปิดให้บริการได้ ไอเทมและข้อมูลบางส่วนจากตัวที่เล่นใหม่จะส่งไปให้ตัวละครหลักได้
( 1 ID / 1 ตัวละครเท่านั้น )
3. เป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ที่มีปัญหา สามารถเล่นไปก่อนได้
4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลำดับรางวัลและเปลี่ยนแปลงกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าวิธีลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

1. ติดต่อทีมงานผ่านทางแฟนเพจ Facebook https://www.facebook.com/NeoMUofficial/ 
( แจ้งทิ้งไว้ได้ตลอดวัน โดยจะมีทีมงานเข้ามารับเรื่องในเวลา 12.00 - 21.00 น. )
2. แจ้งไอดี / ตัวละคร / เซิร์ฟเวอร์ ตัวละครหลักของตนเอง (ต้องอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ 1, 4,7,10,11,15, 18, 21 - 24)
3. แจ้งชื่อตัวละครที่เพิ่งสร้างใหม่ในช่วงเวลากิจกรรม ในเซิร์ฟเวอร์ 16
4. สามารถเล่นในเซิร์ฟเวอร์ 16 ได้ทันที
5. เมื่อเซิร์ฟเวอร์หลักแก้ไขเรียบร้อย เล่นได้ปรกติแล้ว ต้องทำการแจ้งทีมงานเพื่อขอโอนข้อมูลและไอเทมบางส่วนไปใส่ตัวละครหลัก
ภายใน 3 วัน!! (ในไอดีเดียวกันเท่านั้น)
6. ต้องติดต่อกับทีมงานเพื่อลงทะเบียนก่อนจะสร้างตัว
ละครในเซิร์ฟเวอร์ 16 หากไม่ลงทะเบียนก่อน จะไม่สามารถโอนข้อมูลได้
7. หากไม่ทำการแจ้งขอโอนข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

///ไอเทมและข้อมูลที่สามารถโอนไปได้ (เซิร์ฟเวอร์ 16 > ตัวละครหลัก)

 

**เพชรไม่ล็อค เพชรที่ได้จากการเติมเงินจะนับแต้ม VIP เมื่อย้ายกลับสู่ตัวละครหลักด้วย (ตามยอดเติมจริงเท่านั้น)  
   เช่น  แอดมิว จุติ Sv.16 และเติมเงินในช่วงเวลากิจกรรม 1,000 บาท เมื่อย้ายกลับเซิร์ฟฯตัวหลัก แอดมิวจะได้รับ แต้มVIP 2,000 แต้ม และเพชร 2,000 + เพชรโบนัส 2,000 (จากกิจกรรมจุติ จะไม่นับรวมแต้ม VIP) 

 

===============================================


สร้างเมื่อวันที่ : 06 ก.ค. 18(12.00 น.)
ปรับปรุงล่าสุด : 30 ก.ค. 18(14.25 น.)